Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

APIE MUS PASLAUGOS KVALIFIKACIJA INFO PARTNERIAMS DRAUGAI NUORODOS KONTAKTAI
 
 

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai

Ši paslauga reglamentuoja žemės sklypų ribų formavimą projektuojant naujus žemės sklypus, keičiant gretimų žemės sklypų ribas (atliekant amalgamaciją), padalijant žemės sklypą į du ar daugiau sklypų, atidalijant vieną ar daugiau žemės sklypo dalių iš bendrosios nuosavybės teise valdomo žemės sklypo, sujungiant du ar daugiau žemės sklypų į vieną žemės sklypą.

Projektai rengiami atliekant naujai suformuotų žemės sklypų kadastrinius matavimus. Formuojant žemės sklypus nustatomos ir paženklinamos žemės sklypų ribos, nustatomos žemės naudojimo sąlygos, ūkinės veiklos apribojimai ir servitutai, kartografuojamos žemės naudmenos, nustatoma žemės sklypų vertė.

Projektai rengiami vadovaujantis žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513. Šiai paslaugai atlikti įmonė turti licenziją Nr. ŽF-81 ir kvalifikacinį leidimą Nr. 4B-(12.2)-464) dirbti žemėtvarkos darbus.

Šiai paslaugai atlikti reikia pateikti turimo žemės sklypo plano kopiją, pažymėjimą apie žemės sklypo teisinį įregistravimą, rajono žemėtvarkos skyriaus leidimą ir rajono savivaldybės išduotas projekto rengimo sąlygas.

Norėdami užsakyti paslaugą spauskite čia :
 
UŽSAKYTI