Kvalifikacija

Kuršių g. 20-23, Kaunas

Geodezininko ir Matininko Licenzijos Pažymėjimai

ISTORINĖ MEDŽIAGA 

Licenzija atlikti geodezinius darbus

Licenzija rengti žemės pėmimo visuomenės poreikiams projektus

Licenzija rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektus

Licenzija rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus

Licenzija rengti žemės konsolidacijos projektus

Licenzija atlikti topografinius ir kartografinius darbus

Licenzija atlikti geodezinius darbus

Kvalifikacijos kursų baigimo pažymėjimas Nr. 4B-(12.2)-464)

GPS/GLONASS seminaro baigimo liudijimas