Paslaugos

Kuršių g. 20-23, Kaunas

Požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinės nuotraukos

Tai geodeziniai matavimai, kai valstybinėje koordinačių sistemoje matuojami nutiesti požeminiai tinklai ir komunikacijos, nustatomi jų aukščiai (altitudės), planinė padėtis, nurodant atstumus nuo charakteringų ir pastovių situacijos elementų. Požeminių tinklų ir komunikacijų matavimo duomenys įvedami į savivaldybių skaitmenines ar analogines duomenų bazes. Pagal nustatytą tvarką požeminiai tinklai gali būti pradėti eksploatuoti tik atlikus ir suderinus šių tinklų ir komunikacijų geodezines nuotraukas.


Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GKV – 883.

Pastato ašių nužymėjimas

Statinių ašių nužymėjimas yra vienas pirmųjų veiksmų pradedant statyti pastatą.

Nepriklausomai nuo statinio paskirties geodezininkai atlieka tikslius geodezinius matavimus tam, įsitikintume, jog statomų pastatų padėtis atitinka parengtą projektą.

Remiantis minėtuoju projektu ir atliekant statinio ašių nužymėjimą, statybų vietoje nužymima konkreti statinio vieta ir ašys. Šių matavimų paklaida mažesnė nei 1 cm.

Statinių kadastriniai matavimai

Siūlomas kadastrinių matavimų paslaugos produktas – nekilnojamojo turto kadastro duomenų surinkimas. Jie atspindi turto dydį, fizinę būklę, turto vertę ir kitus objekto rodiklius. Kadastriniais matavimais fiksuojami nekilnojamojo turto pakitimai.

Pastatų, statinių bei inžinerinių įrenginių kadastriniai matavimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro įstatymu, kadastro nuostatais bei Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklėmis.

Šiai paslaugai atlikti įmonė turi kvalifikacinį pažymėjimą Nr. 2M-M-771.

Atsižvelgiant į nekilnojamojo turto suformavimo būtinumą, įregistruojant nekilnojamąjį daiktą ar daiktines teises, mūsų klientai laukiami, kai:

• pastatai ar statiniai pastatyti, rekonstruoti, kapitališkai suremontuoti ar kitaip pertvarkyti;
• reikia surinkti inžinerinių tinklų, statinių kadastrinius duomenis.